Goedkoop navigeren met een Etrex op de motor-Cheap navigating with an Etrex on a motorcycle

Onderstaande tekst is lang geleden geschreven. Inmiddels rij ik ook met een gps waarmee navigatie mogelijk is en door de veelheid aan kaartsoorten is elk soort rit nu optimaal (snel, of via leuke weggetjes) te rijden. De beschreven methodiek gebruik ik echter nog steeds om onverharde ritjes te rijden. Rijden via een track wil bij mij niet goed lukken, ik zet dus altijd vooraf een track om in een directe route met aanwijzingen zoals hieronder beschreven. Vooral in combinatie met een topografiese kaart werkt dat uitstekend. The text below was written a long time ago. These days I'm using a gps with routing capabilities. Given the number of available maptypes any kind of ride can be ridden optimal, be it quick or via nice little backroads. However I still use the method described for unpaved daytrips. I find following the dots of a track very difficult so I convert a track into a direct (as the bird flies) route using the naming method below. Combined with maps from the ordnance survey navigating thus becomes a breeze.

.

Navigeren op de motor heb ik altijd lastig gevonden. Thuis op de kaart(en) kijken hoe je je doel kunt bereiken en dan lijstjes maken per tripdeel. Daarop de plaatsen die je zult aandoen op weg erheen, of aanwijzingen in de stijl van bolletje pijltje. Tot zover geen probleem, maar onderweg kom je tot de ontdekking dat je al dan niet gedwongen door de wegsituatie niet meer op de goede route zit. Kaarten tevoorschijn halen (in de regen of het donker), puzzelen hoe je weer op de gekozen route komt, zoeken, zoeken en verder modderen maar. Om de lijstjes niet te lang te maken noteer je op een gegeven moment alleen de belangrijkere plaatsen, maar daardoor mis je makkelijk de leukere wegen. Prettig is wel dat je wéét waar je bent.

De routerol dan. Die neemt een aantal belangrijke nadelen weg: een goede routerol heeft verlichting, de lijst mag lang zijn en als het goed is blijft de routebeschrijving mooi droog. Nadelen zijn wat mij betreft het grote formaat, en nog steeds kun je noodgedwongen moeten afwijken van de route. Moeten de kaarten weer tevoorschijn komen etc.

Een navigatiesysteem dan? Het toppunt van efficientie. Ideaal als je snel van A naar B wilt komen. Ga je verkeerd dan wordt de route herberekend en voor je het weet ben je weer op de goede weg. Bij de betere systemen kun je van alles instellen: wat voor soort wegen wil je het liefst rijden, wil je omdraaien als je verkeerd rijdt etc. Best goed eigenlijk. Ik zie toch een paar nadelen. De prijs is de eerste. Motornavigatiesystemen zijn duur. Daarnaast ben je geneigd de aanwijzingen domweg te volgen en heb je nauwelijks meer benul van waar je op de wereld bent. Verder vind ik rijden op spraakaanwijzingen al helemaal niks, hoewel je dat kunt uitschakelen natuurlijk. Maar al met al is mijn conclusie: te duur, snel desorientatie en weinig avontuurlijk.

Voor mezelf heb ik inmiddels de 'ideale' oplossing bedacht, een combinatie van de voorgaande oplossingen zonder de genoemde nadelen. Het komt erop neer dat ik thuis op de kaarten bepaal hoe ik wil rijden, die punten op de PC kaart (in mijn geval Mapsource van Garmin) markeer waarop er iets verandert (afslag, rotonde etc.), en deze punten namen geef die een aanwijzing zijn wat er gaat gebeuren. Ten slotte worden deze punten in de vorm van een route in de gps geladen. Er moet wel zorg besteed worden aan de naamgeving van deze punten. Het kan n.l. voorkomen dat de weg daar naar het noorden gaat, maar de oprit naar die weg vanuit het waypoint b.v. naar het westen is. Je moet dus vooraf weten wat je OP DAT WAYPOINT kan verwachten. Dat is nodig omdat met hogere snelheid het volgen van alleen een pijl naar het waypoint onvoldoende is; in het geval van de Etrex springt het pijltje 9 seconden voor je op het waypoint bent naar het volgende waypoint, en dat is gewoon te laat.

Ik heb dus:

  • de kaarten goed bestudeerd en weet globaal hoe en waar ik zal rijden,
  • aanwijzingen vergelijkbaar met 'bolletje-pijltje' op een routerol,
  • een systeem dat ook als ik verkeerd rij nog naar het goede punt wijst,
  • waterdicht is, achtergrondverlichting heeft, betaalbaar is en
  • dat allerlei informatie over de gereden rit opslaat.

Op deze manier heb ik inmiddels duizenden kilometers gereden en hoewel ik altijd kaarten meeneem als backup, heb ik deze nog nooit nodig gehad. Overigens blijft het natuurlijk een hulpmiddel, kennis van de lokale infrastructuur (b.v. hoe ziet een hoofdweg er hier uit, of wanneer leidt de weg een woonwijk in) en gezond verstand blijven een noodzakelijke aanvulling.

Nadelen:

  • het kost tijd om de routes te maken (maar niet meer dan benodigd voor een routerol),
  • het is wat star; onderweg kun je niet zo maar andere routes maken.

Hieronder zal ik stapsgewijs aangeven hoe ik tot een route kom. Sommige dingen zijn specifiek voor de Garmin Etrex en de Mapsource software, maar het idee blijft hetzelfde.

Overigens, als je de tijd hebt is het bijzonder leuk alleen je einddoel in de GPS te stoppen. Je laat het pijltje daar naartoe wijzen en gokt bij elke splitsing en kruising welke kant je op moet. Kost meer tijd, maar je komt dan zonder inspanning vooraf op de leukste weggetjes en de GPS houdt je toch min of meer op koers.

Finding my way whilst riding my bike has always been a PITA for me. Studying the maps at home to make lists of directions and places along the way, making sure you keep them where they're not getting wet and at some point during the ride finding you took a wrong turn somewhere. Getting back on track by stopping and taking out the maps. It's dark and/or raining, not fun at all.

Maybe a roadbook and roadbook holder is a better idea? In my opinion it is, the list of directions can be long, everything stays dry and there might be some form of illumination. But it's rather big, and if you go wrong somewhere you still have to bring out the maps etc. etc.

A full fledged motorcycle navigation system might be ideal. It will always bring you from A to B, no matter how many mistakes you make. Lots of features, a lady's voice telling you how to ride... mmm... Efficient they are, it may get you where you want, but most of the time you have no idea where you actually are. And I don't want a woman telling me how to ride (sure, you can shut her down). Last but not least: they are EXPENSIVE! And I am Dutch.

The ideal solution (for me) came when an English friend of mine explained the way he used his Garmin GPS. Using his method on a cheap outdoor GPS combined the positive points of the first three options at a low price.
This is how I work these days: I use a paper map at home to find out how I want to reach my destination. I then switch to my PC map software (Mapsource) to create crucial waypoints between start and finish. These waypoints mark spots where the ride will undergo some change. If an arrow to the next waypoint is sufficient, I don't need waypoints in between. Then I give meaningful names to these waypoints, put them in a route and load my GPS. The waypoint names will have to give me a clue what to expect there once arrived. So I will know that at the next waypoint "I will have to turn right to the east" or whatever. On a handheld outdoor GPS this is necessary as just an arrow is not enough when riding at speed.

So now I have:

  • a good idea where I'll be riding as I studied the paper maps and the PC map,
  • a set of directions similar to that on a roadbook,
  • a device that will point to the nearest waypoint even when I do something wrong,
  • is watertight, has background light, is affordable and
  • which gathers all kind of ride data.

I've travelled thousands of kilometers like this and even though I do bring my paper maps, I never had to use them. Of course you cannot do without common sense and an idea how the local infrastructure is set up (e.g. what does a main road look like in this region).

Disadvantages:

  • It takes time to prepare a route, though not more than you'd need for a roadbook.
  • It's not very flexible, you cannot just add routes when you're travelling.

BTW a fun way to ride is not to prepare anything in advance, just load the destination waypoint in the GPS and follow it, making decisions on going left or right depending on the direction the arrow points at that time. Time consuming, but you get on the nicest roads!

I'll now shortly explain how I prepare a route.

  • Op de papieren kaart kijken hoe je wilt rijden.
  • Opstarten Mapsource programma
  • Instellen: directe routes. (Een route van A naar B wordt dan een rechte streep over de kaart)
  • Start- en doelwaypoint opgeven.
  • Maken route van die 2 waypoints.
  • Volg de route zoals eerder bedacht op de papieren kaart nu op de PC.
  • Maak waypoints waar veranderingen komen
  • Geef de waypoints een zinnige naam (en noteer de namen van die waypoints)
  • Pas de route nu aan: voeg de waypoints toe tussen begin- en eindpunt.
  • Controleer de route op de PC: staan alle waypoints op de goede plek en zijn het er niet te veel? (op de etrex kan 1 route max. 50 punten bevatten, de etrex summit kent 20 routes).
  • Laad de route in de GPS.
  • Plan route on paper map.
  • Start Mapsource program.
  • Preferences: direct routes.
    (a route from A to B will be a straight line across the map)
  • Create start- and destination waypoints.
  • Create route using these 2 waypoints.
  • Follow the road you planned on the paper map on the PC map.
  • Make waypoints where the route undergoes some change.
  • Assign the waypoints a meaningful name (and make a note of their names)
  • Add the waypoints in the right order to the route
  • Check the route on the PC: are they all in the exact location and aren't there too many? (the Etrex Summit routes (max.20) can hold 50 waypoints, the total number of waypoints it can hold is 500).
  • Load the GPS.

De Mapsource software kent automatisch namen toe aan op de kaart geklikte waypoints. Je kunt instellen hoe dat gebeurt. Ikzelf heb gekozen voor een 3-cijferig nummer. De waypoints heten dan initieel 003, 009, 112 etc. Omdat aanwijzingen vaak hetzelfde zijn (rechtsaf, linksaf) laat ik die 3-cijferige nummers meestal intact om de namen van de waypoints uniek te houden en voeg de aanwijzing (3 letters) er aan toe. De eerste letter daarvan duidt op de richtingsverandering t.o.v. de geplande route, dus 'R' voor rechtsaf etc. De 2e en 3e staan voor de op dat punt te nemen koers. Als je van de route bent afgeweken en vanuit een andere richting op een waypoint aankomt geldt 'R' of 'L' misschien niet meer, maar wel de kompaskoers: 'N' of 'ZW'. Zo heb je 2 aanwijzingen voor de prijs van één.
Tussen 2 waypoints kan een grote afstand zitten. Als dat zo is is het devies om de hoofdweg waar je op rijdt gewoon te volgen, ook als die tijdelijk een andere kant op gaat dan het pijltje aanwijst. Alleen als er écht iets moet gebeuren is een waypoint nodig.
The Mapsource software suggests names for waypoints in a configurable way. I've choosen for 3-digit number names. Initially the waypoints will then be named 003, 009, 112 etc. To keep waypoint names unique I accept these names but add my own 3 letter clue. The 1st of these letters indicates what I have to do if I'm still on the right track. That might be 'R' for 'turn right'. The 2nd and 3rd letter are used to indicate the compass direction: 'W' for west, 'SW' for southwest etc. I do this because maybe I went wrong somewhere and now approach the waypoint from another direction. 'W' for west is still valid then, but 'R for right no longer is. Two clues for the price of one!
In between waypoints there may be a considerable distance. If it's possible just to follow the road and/or the gps arrow, there's no need for additional waypoints.

  • R - rechts aanhouden of rechts af
  • RA - rechts af
  • L - links aanhouden of links af
  • LA - links af
  • X - exit van rotonde
  • X of EX - afslag
  • N, NO, O etc. - voor de kompaskoers
  • A27 - aanduiding van weg
  • R - keep or turn right
  • TR - turn right
  • L - keep or turn left
  • TL - turn left
  • X - exit roundabout
  • X of EX - exit road
  • N, NE, E etc. - compass direction
  • A27 - roadname

Een voorbeeld.
Om offroad te gaan rijden wilden we naar het oosten en slapen in de jeugdherberg nabij Harfsen. De route luidde als volgt:
-----
HOME (beginpunt)
A1 (hoe ik daar moest komen wist ik wel)
A1X (vlak voor de gewenste afrit, veel later)
004RN (direct na de afslag rechts naar het noorden)
005XN (een rotonde 1600m verder, noordelijke afslag)
006XO (volgende rotonde, naar het oosten)
N344 (wegaanduiding)
008LO (linksaf, oost)
009LNO etc.
010RZO
011LNO
012RAZ
017LO
003LNO
005LNW
JH (eindpunt)
-----
Zo werd de hele afstand met 14 aanwijzingen zonder problemen en oponthoud afgelegd. 's Avonds, in het donker en in de regen. Het kaartfragment hieronder laat het laatste deel zien. Op de GPS zie je dus steeds een pijl die naar het volgende waypoint wijst, plus de naam van dat volgende waypoint. Ook wordt aangegeven hoe lang het nog duurt voordat je daar zult zijn. Als 011LNO achter de rug is kun je dus rustig de hoofdweg volgen omdat je weet dat je pas na enige tijd rechtsaf moet slaan naar het zuiden.
Ten slotte nog iets over de prijs. Ik kocht de GPS op eBay voor 90 dollar. Er kwamen nog invoerrechten bij plus kabels voor PC en 12 Volt. Al met al werd het zo'n 150 euro. De steun voor de Transalp was 0,79 euro, gewoon een stukje aluminium profiel.
A sample. Keep in mind that O stands for Oost which means East in dutch.
To do some unpaved riding we wanted to go to the east of Holland and sleep in a youth hostel near Harfsen. This was the route:
-----
HOME (start)
A1 (I knew how to get on this road)
A1X (exit the A1, much later)
004RN (right after the exit, turn Right to the North)
005XN (eXit a roundabout to the North, a mile later)
006XO (next eXit, this time to the East)
N344 (road number to take)
008LO (turn left to the east)
009LNO etc.
010RZO
011LNO
012RAZ
017LO
003LNO
005LNW
JH (destination Youth Hostel)
-----
The whole distance, a 100 miles, were travelled like this without delay and need for stops, with just 14 clues. In the dark AND it was raining. The fragment of the map below shows the last part of the ride. On the GPS this translates into an arrow pointing to the next waypoint and the waypoint's name. There's no map in my Etrex! As the Etrex estimates how long it will take to reach the next waypoint you can relax and mind the road. The part after waypoint 011LNO is a example of such a situation.
Then the price. I bought the Etrex Summit on eBay of an American guy for 90 dollars. Add some import tax and the price of a PC cable and a 12V car cable and you get at a whopping 150 euro. The mount on my Transalp was 0.79 euro, just a piece of alu.


De simpele bevestiging op de Transalp - How to mount a cheap GPS the cheap way.


back