Exploring Norway again, summer 2014. Part two: the north.

The peninsula, stockfish and salmon sandwich.

Zaterdag 5 juli.

Vandaag zomaar prachtig weer. We maakten een toerrit over het schiereiland ten NO van Lakselv. Het was bijzonder mooi: een slingerweg langs het water, pittoreske dorpjes, mooie uitzichten en rendieren. Vanwege een misverstand reed ik het grootste gedeelte alleen en kwam uiteindelijk in Holmbukt aan het Laksefjord. Daar zag ik eindelijk een rek waarop wel vis te drogen hing. Op de terugweg stopten we in Borselv om wat te eten. De chefkok bleek een fransman tot genoegen van Patrice. De sandwich met versgevangen zalm was heerlijk en ik praatte een tijdje met de eigenaar over de lange noorse winters.

's Avonds nog een wandeling in Karalaks gemaakt rond een fraai meertje.

Saturday july 5.

Finally great weather! We went for a ride on the peninsula NE of Lakselv. Beautiful: a winding little road along the water, picturesque villages, great views and reindeer. Due to a misunderstanding I was alone most of the time and ended the trip north in Holbukt at the Laksefjord. It was there that I saw the first stockfish. On the way back we stopped for dinner in Borselv. The chef was french, much to the delight of Patrice. The sandwich with fresh salmon (caught and smoked by the resto owner with whom I had a chat about the long norwegian winters) was fantastic.

In the evening we went out for a walk at the little lake nearby.

The climb, the company and the arrival of Eugenie.

Zondag 6 juli.

Het werd tijd voor wat lichamelijke activiteit. We reden naar het natuurpark Stabburnes ten NW van Lakselv en begonnen aan een wandeling van 17 km die voerde naar de top van de lokale berg. Het pad was steil en rotsachtig en voerde ons langs beekjes en sneeuwpartijen. Patrice en Rolande waren duidelijk de betere bergwandelaars, ik vond de tocht behoorlijk pittig. We genoten van prachtige uitzichten op het fjord en de aanwezigheid van vele rendieren. De laatste 2 km terug kon ik bijna geen voet meer voor de andere krijgen, een tekort aan drinken (het was 29 graden zo hoog in het noorden!) zal een rol gespeeld hebben. Terug naar Lakselv voor eten en een zondags biertje (i.v.m. de prijs hadden we besloten alleen zondags alcohol te nuttigen).

Inmiddels was Eugenie op weg naar ons. Ze meldde dat er in Oslo wat vertraging was maar dat ze toch hoopte om 23.00 bij ons te zijn. Dat bleek inderdaad te lukken, we waren op tijd om foto's van de aankomst te maken. In Lakselv namen we nog een welkomstdrankje en daarna probeerden we te slapen in de bloedhete hut.

Sunday july 6.

Time for some physical excercise! We rode to the Stabburnes nature reserve NW of Lakselv and started a 17 km hike to the top of the local mountain. The path was steep and rocky, we passed patches of snow and little streams. Patrice and Rolande were in great shape and far better climbers than me, I was struggling a lot. We were rewarded with great views on the fjord and the presence of many reindeer. The last 2 km of the hike downhill were awful, I was pretty much dehydrated as the temperature was a staggering 29 degrees C. Back to Lakselv for food and a sunday beer (we had decided to drink alcohol only on sundays due to the pricelevel).

In the meantime Eugenie was travelling towards us. She reported a delay in Oslo but was hoping to be with us at 23.00. She succeeded and we were in time to take some pictures. In Lakselv we enjoyed some 'welcome Eugenie' drinks and then tried to get some sleep in the extremely hot cabin.

The monument, the hot reindeer and the Bering sea (not..).

Maandag 7 juli.

Vandaag werden we dan ook bezweet wakker. Terwijl de dames zich met de hut bezig hielden laadden Patrice en ik de motoren weer op. Het was weer feest voor de muggen. We reden onder een zonnetje en 24 graden naar het noorden, de koelte in de tunnels van 8 resp. 4 km was erg welkom. In Skarsvag namen we een hut op de Kirkeporten camping. We dumpten onze spullen en reden naar de Noordkaap, een bijzondere weg met sneeuwvelden overal waarop rendieren afkoeling zochten. De entreeprijs zonder museum was 20 euro p/p! En we konden de Beringzee niet eens zien omdat er dikke wolken overheen lagen. Het was net of je vanuit een vliegtuig naar de wolken beneden keek. Maar het mythische doel van Patrice was bereikt! Later terug op de camping kwam ook daar een kille mist opzetten. Na het eten nog een rondje over de camping gemaakt om met andere motorrijders (een stel op Triumphs) te kletsen.

Monday july 7.

So today we woke up real sweaty. The ladies took care of cleaning the cabin, we loaded the bikes. It was a real party for the mosquitos. Under a blue sky and 24 deg.C we rode north, the chilling tunnels (8 and 4 km) were very welcome. In Skarsvag we rented a cabin at the Kirkeporten campsite, dropped our gear and rode to the North Cape. A nice road in the middle of fields of snow where reindeer looked for a cooling down. We had to pay 20 euro each for entering the holy northcape grounds, the museum wasn't included! And we couldn't even sea the Bering sea as it was covered in clouds. Just like looking down from a plane. But Patrice's mystical destination was reached! Later, back at the campsite, the cold fog was coming in there too. After dinner I took a walk around the campsite and had a chat with a dutch couple on Triumph motorbikes.

Last moments together, fishermen on Alta river and sun watching.

Dinsdag 8 juli Skarsvag-Alta.

Die ochtend bleek mijn voorrem muurvast te zitten, pas na wat bobbels in de weg raakten ze los. In Kafjord kreeg ik van een automonteur het adres van een garage in Alta. Door alleen de achterrem te gebruiken zouden we daar moeten kunnen komen. De sneeuwvelden en rendieren in het landschap hadden weer gezelschap gekregen van bomen, alleen waren we Patrice en Rolande kwijt. Achteraf bleek dat ze drie campers hadden ingehaald op het moment dat wij rechts van de weg op hen stonden te wachten. Na een uurtje wachten gingen wij toch ook maar op weg en troffen hen bij het einddoel: de garage! Helaas kon/wilde men mij niet helpen maar ik kreeg het adres van een Suzuki shop. Daar wilde men ons de volgende dag wel helpen.

De jeugdherberg in Alta bleek een tamelijk luxe onderkomen maar was volledig bezet. De kok, een zweed, adviseerde ons eens lekker bij hem van het buffet te genieten, wat we deden. Het was heerlijk en niet duur. Omdat de JH vol was huurden we een behoorlijke hut bij de Strandcamping, met TV want dan konden we het WK volgen. De eigenaar had ons niet verteld dat op 'onze' TV alleen de gratis kanalen zaten dus keken we 's avonds in de kantine bij hem naar de wedstrijd van Duitsland. Daarna gingen we op zoek naar een plek waar we de midzomer nachtzon konden bekijken en fotograferen. Bijzonder.

Tuesday july 8 Skarsvag-Alta.

That morning my front brakes were stuck, they would release only after a few bumps in the road. In Kafjord I got the address of a MC shop in Alta. We should be able to reach that town without using the front brakes. The fields of snow and the reindeer were now again joined by trees in the scenery, but we had lost sight of Patrice and Rolande. We found out later they had passed three campervans at the spot where we were waiting at the right side of the road. After waiting an hour we decided to carry on. We found them at our destination: the mc workshop! However people there weren't willing to help us and sent me to a Suzuki shop where they promised to help me the next day.

The Alta youth hostel was a rather luxurious one but fully booked. The swedish cook advised us to have some of his food before leaving, which we did. Delicious and not expensive. The YH being fully booked we rented a cabin at the Strandcamping campsite with TV in order to watch a WC match. The owner had 'forgotten' to tell us that the sports channel was not available on that TV so we watched the Germany match in the main building. After watching TV we wanted to watch the midsummersnightsun so went on a short ride looking for a good spot. A peculiar sight it was.

Alta museum, cleaning brakes and watching Holland play.

Woensdag 9 juli Alta.

We bezochten vanochtend het museum in Alta. Buiten waren eeuwenoude rotstekeningen te zien en binnen werd de historie van het gebied uitgelegd. Daarna gingen we terug naar de JH om nog eens te genieten van het voedsel van de zweedse kok. Jammer genoeg geen buffet dit keer maar een voortreffelijke hamburger met aardappeltjes, mais en verschillende sauzen. Ik vertrok daarna naar de werkplaats voor remonderhoud terwijl de rest een zware wandeling maakte. Na een stukje offroad rijden wachtte ik het gezelschap in de schaduw op. Na boodschappen doen relaxten we wat, aten ons avondmaal en keken naar de voetbalwedstrijd die Nederland helaas verloor.

Wednesday july 9 Alta.

The morning was spent visiting the Alta museum. Ancient rock carvings outside in the hot sun, a bit of history inside where it was nice and cool. We returned to the YH for lunch; a homemade hamburger with potatoes and veggies, hurah for the swedish chef! After lunch I went to the workshop where my brakes were taken care of. The rest of the group went hiking, a tough and hot activity. After a short offroad ride I returned to the YH and waited for everybody to return, relaxing in the shade. We did some shopping for groceries, returned to the campsite and took it easy for a while. That night we watched the Holland match which unfortunately was lost by the dutch team.

Norway.. on the road, Oksfjordjokeln and Sarafossen.

Donderdag 10 juli Alta-Nordreisa.

Vandaag wilden we de Oksfjordjokeln bezoeken, de enige gletscher in Noorwegen die in zee uitmondt. Het weer was weer uitstekend, we maten 31 graden! Over wegen met prachtige uitzichten bereikten we Jokelfjord. Voor 25 euro pp scheepten we in in een grote rubberboot en voeren met hoge snelheid naar de gletscher. Er was op zeenivo niet veel meer van over. De schipper vertelde dat de gletscher erg gekrompen was sinds zijn jeugd. Later die dag hadden we zicht op het hoger gelegen deel, 42 km2 indrukwekkend ijs. Na een rustiger terugvaart en een kijkje naar 's mans fotoverzameling reden we verder naar het Reisadalen. Aan het eind van de [865] daar zou de hoogste waterval van Noorwegen liggen, de Mollesfossen. Maar eerst zetten we voor de eerste maal de tenten op op de Fosselv camping bij Nordreisa. Toen het dal in, een leuke weg met veel bochten. We konden niet meer mee met een bootje naar de Mollesfossen maar zagen een bord met Sarafossen erop. Daar wandelden we dus maar naar toe. Ik vond deze waterval ook mooi maar Patrice was niet onder de indruk.

Thursday july 10 Alta-Nordreisa.

Today we wanted to visit the Oksfjordjokeln, the only glacier in Norway that ends in the sea. The weather once again was great, the BMW showed 31 degC! Roads with splendid views took us to Jokelfjord. We paid 25 euro each to travel to the glacier by boat (a very fast boat!) and soon reached the glacier. There wasn't much left of it at sealevel. The guide told us it had shrunk a lot since his childhood. Later that day we had a view on the 42 sq. km glacier higher up, an impressive sight. After a somewhat calmer trip back to the harbour we had a look at the guide's photo collection and then rode on to the Reisedalen. At the end of road [865] one could rent a boat to see the highest waterfall of Norway, the Mollesfossen. But first we prepared for our first norwegian night in tents at the Fosselv campsite near Nordreisa. Then into the valley, a nice road with lots of bends. We were too late for a boat trip to Mollesfossen but found a sign to Sarafossen to which we hiked. I liked this fossen as well but Patrice was not impressed.

Campsite at Nordreisa and stony beachwalk.

Vrijdag 11 juli Nordreisa-Silsand.

Na een frisse nacht, de temperatuur was van 31 naar 10 graden gedaald, en ontbijt reden we om het fraaie Kafjord. Onderweg stopten we voor koffie en taartjes bij een fraaie camping. Bij Finnsnes staken we de hoge brug over en via de [861] bereikten we de JH waar we voor 100 euro een piepklein kamertje huurden. Na afladen terug naar Finnsnes om mexicaans te eten en boodschappen te doen. Met Rolande maakten we een leuke wandeling door bos en over stenig strand. We skypten met onze kleinzoon en z'n ouders en lazen ons boek tot etenstijd. Tijdens het eten raakten we in gesprek met een ander frans stel dat ons tips gaf voor het vervolg van onze reis.

Friday july 11 Nordreisa-Silsand.

After a cold night, temps had dropped from 31 to 10 degC, and breakfast we watched the beautiful Kafjord riding alongside it. We stopped for coffee and cakes at a very nice campsite. Near Finnsnes we crossed the high bridge, took the [861] and ended at a YH where we rented a very small room for 100 euros. After getting rid of our luggage we rode back to Finnsnes for a mexican dinner and shopping. Back at the YH we did a short hike with Rolande thru a forest and across a stony beach. Some reading until dinner time and a skype session with grandson and his parents. During dinner we chatted with another french couple who gave us tips on roads and what to visit for the rest of our journey.

Back home.

Part three