14 Day trip into Los Pirineos 31/8-16/9 2012

Als extra dit jaar 2 weken naar Spanje met Peter en Connie. Vertrokken op vrijdagmiddag de 31e om te kamperen in Mons. De volgende dag kwamen we aan bij Ton en Yolanda in Reix waar we een zeer genoeglijke avond en nacht doorbrachten. Daarna naar Saint-Astier voor kamp2 en ten slotte naar de moeizaam gevonden camping municipale in Saint-Jean-Pied-de-Port.
Dinsdag bereikten we eindelijk de Pyreneeën. Na een schitterende rit door de westelijke Pyreneeën kampeerden we in Ayerbe. De temperatuur liep overdag op tot meer dan 35 graden, onverwacht, prettig, maar op de langzamere onverharde stukjes bijna ondraaglijk. De volgende dag weer een super rit door de bergen. Ik maakte een foto bij bijzondere rotsen: Las Peñas de Riglos. De dag eindigde in Oto op een leuke camping bij een leuk dorp waar Peter en ik 's avonds heen wandelden.
Donderdag door 2 nationale parken heen. Door een prachtige kloof in het Ordesa en Monte Perdida National Park gereden en door het Sierra y Cañones de Guara park naar kamp6 in Rodellar. Onbeschrijflijk mooi. Ook het kampeerterrein zelf beviel en ik kocht er, toegevend aan mijn leeftijd, een luchtbed. Kamp7 was in Castilló de Tor, een korte maar mooie rit. 's Avonds dronken we koffie en sterker spul aan de overkant van de weg, waar we een kortingsbon voor eten kregen aangeboden van de oude eigenares en kletsten met een paar Canadezen.
Zaterdag deden we een poging echt offroad te rijden, maar de beklimming bij Espot was zo steil, modderig en rotsachtig dat ik halverwege strandde. De dag eindigde bij Oliana waar we op een echte Spanjaarden camping verbleven. De Spaanse dame leek nogal nors maar bleek aardig en kon ook een lekker maal klaar maken. Tussen de buien door ('s middags was het gaan miezeren) zetten we de tenten op. Zondag door het park 'Natural Del Cadi-Moixeró' gereden en daarna een flink stuk onverhard bij Bescaran. Erg leuk. Gekampeerd bij Guardiola de Berguedà. Het was geloof ik hier dat ons eten deels door een vos werd gestolen.
Maandag naar het 'Parc Natural de la Zona Volcànica' gereden. De weg erheen was al wat minder fraai, maar dinsdag in de buurt van Gerona vonden we het helemaal niks meer, verwend als we inmiddels waren. Ook de mensen in Catalonie waren beduidend minder aardig, het campingpersoneel b.v. had er duidelijk geen zin in. Dinsdag reden we langs de Gorges de la Fou die ik ooit nog eens moet bewandelen. Verder hadden we een offroad avontuur in een gebied dat uiteindelijk aan één kant afgesloten was wegens bos werkzaamheden. Het was een hele toer om eruit te komen vanwege de modderplassen en de hoogteverschillen. De eerste camping waar we kwamen, oost van Axat, was heel mooi maar er was geen restaurant. We werden verwezen naar de camping 'bij de rotonde' waar we onze tent opzetten en bijzonder taai vlees geserveerd kregen. Connie voerde haar portie aan een hond. De uitbater moet later zijn vlees zelf geproefd hebben want we kregen de borrels gratis... Inmiddels waren we dus weer in Frankrijk en hadden we nu en dan regen.
Woensdag zette de regen door en besloten we in Vic-sur-Cère een hotel te nemen. Een dure, maar met gebrekkig sanitair. Geen ligbad dus, maar troost omdat Peter en Connie op eten trakteerden. Donderdag was het eerst nog wat miezerig maar later klaarde het op. We bezochten Patrice en Rolande in het fraaie dorpje Montpeyroux in de Auvergne. Ik had ze in geen 30 jaar gezien maar we werden hartelijk ontvangen, aten mee en maakten nieuwe plannen. We eindigden op de fraaie camping in Bourbon-L'Archanbault. Een aardige rit bracht ons vrijdag naar La Ferté-Gauchier waar we 's avonds vleeswaren in kaas doopten, een voedzame fondue! De camping municipale was bijna verlaten maar goed van kwaliteit. Zaterdag was kil maar zonnig. We reden nog over fraaie wegen samen naar Cerné-lès-Bucy. Daar dronken we koffie en nam ik afscheid. Peter en Connie bleven nog een nachtje in Frankrijk en ik ging op weg naar Zeeland om de S-jes te bezoeken. Tot boven Brussel binnendoor gereden, daarna snelweg. Na leuke avond en riant in een bed slapen zondag naar huis. 5130 probleemloze kilometers genot gehad!

Campsite bbq.


Strange folk on the road.


Las Peñas de Riglos


Unclimable (to me plus TA plus luggage)


Gorge at the Ordesa en Monte Perdida National Parc


Unpaved roads.


Village shelter.

As a bonus for good behavior I was allowed to spend 2 weeks with Connie and Peter in the Pyrinees. We took off at friday 31 late afternoon from Amsterdam, reaching the Mons (Belgium) campsite just before dark. The next day we rode minor roads to Reix (France) where we stayed at the lovely cottage of Ton and Yolanda, family of Peter. Onward to Saint-Astier voor camp 2 and finally to a hard-to-find municipal campsite at Saint-Jean-Pied-de-Port. Pitching a tent in the dark turned out to be more difficult than expected...
On tuesday we finally reached the Pyrenees. After a splendid ride in the western Pyrenees we camped in Ayerbe. Temperatures rose to 35 degrees, unexpected, nice, but almost unbearable on the slow unpaved parts. The next day another great mountain ride. I took a nice picture (for a change) of some special rocks: Las Peñas de Riglos. This day ended in Oto on a nice campsite near a nice village (yes, Oto) into which Peter and I wandered that night.
Thursday we passed two National Parks. Thru a beautiful canyon in the Ordesa and Monte Perdida National Park and thru the Sierra y Cañones de Guara park to camp 6 in Rodellar. Incredible beauty. The campsite we stayed at was nice as well and I bought, finally admitting I'm getting old, an air mattress. Camp 7 was found in Castilló de Tor, after a short but beautiful ride. In the evening we had coffee and drinks on the other side of the road, where the old landlady handed us discount tickets for meals. We had a chat with some Canadians who were working in Spain.
On saturday we tried some hardcore offroad riding, but the hill near Espot was too steep, muddy and rocky to even start the track. The day ended in Oliana where we stayed at a real 'Spanish' spanish campsite. The lady running the business seemed reluctant at first but turned out to be a nice person who could also prepare a decent meal. In between showers we pitched our tents (it started to be rainy that afternoon). On sunday to the 'Natural Del Cadi-Moixeró' park and later some serious unpaved riding near Bescaran. Fun. We camped near Guardiola de Berguedà. It was here I think that a fox stole some of our food that night.
Monday took us thru the 'Parc Natural de la Zona Volcànica'. The road leading to it was less entertaining, but tuesday, close to Gerona, we got fed up with both roads and people. Catalunya turned out not to be 'our thing'. On tuesday we also passed the Gorges de la Fou, a place I want to return to one day even though it's highly commercial. If you pay 10 euro you can make a hike in the canyon. And then there was our offroad adventure in the muddy hills of an area that was not fully covered by our gps's. After a hard ride we came to the other end which turned out to be closed by a truck we couldn't pass. Another difficult ride finally got us on the road again. The first campsite we arrived at in Axat was beautiful but didn't have a restaurant, so we went to a nearby campsite 'at the roundabout'. The meat they served was horrible, Peter and I ate it because we were hungry, but Connie fed her meal to the dog. Some time later the owner had dinner as well and he must have found out how horrible his meal was because we got our drinks for free. The smart reader must have concluded that by now we were back in France. We noticed it by the change in weather (rain).
On wednesday the skies opened again, we felt miserable and decided to look for a hotel which we found in Vic-sur-Cère. It was expensive but had a very primitive bathroom. Not even a tub, and plastic curtains round the shower. Peter and Connie comforted me by paying for the nice meal. Thursday started rainy but the weather improved. We visited some old friends of mine in the nice Auvergne village of Montpeyroux. I hadn't seen them in 30 years but we were welcomed cordially, had dinner with them and made new (skiing) plans. We ended the day on the nice campsite of Bourbon-L'Archanbault. Another nice ride took us friday to La Ferté-Gauchier where we enjoyed a local fondue. The municipal campsite was almost deserted but of good quality. Saturday was cold but sunny. The three of us rode together for the last time to Cerné-lès-Bucy. The roads to it were much better than expected (for us that means narrow and bumpy!). We enjoyed our last coffee together and I said goodbye. Peter and Connie wanted to spend one more night in France and I wanted to reach Holland where I was to spend the evening and night with my daughter, son-in-law and grandson. Took the minor roads up to Brussel and then selected motorways. Sunday, home! What fun the old Transalp had given me again on this 5130 kilometer trip!


back